Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Arbejdsgiverbetalt undersøgelse for bly og/eller kviksølv

Bly

Hvis ansatte har risiko for at blive udsat for bly eller forbindelser heraf, har arbejdsgiver ansvaret for at den/de ansatte får kontrolleret indholdet af bly i blodet.
Arbejdstilsynets vejledning om Metallisk bly og blyforbindelser

Denne opgave kan ikke pålægges arbejdstagerens egen læge, men arbejdsgiver har derimod pligt til at foranledige prøvetagning og modtage og reagere på prøvesvaret.

For at gøre dette lettest muligt, bedes denne fremgangsmåde og rekvisitionsseddel benyttes.

 

Kviksølv

Ligeledes er det muligt at få undersøgt for indholdet af kviksølv i urin, til vurdering af erhvervsmæssig eksponering for uorganisk kviksølv eller kviksølvsdampe.

For at gøre dette, bedes denne fremgangsmåde og rekvisitionsseddel benyttes.