Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

CACNA1A-gen;DNA(spec.)

Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Navne
CACNA1A-gen;DNA(spec.)
CACNA1A-gen;DNA
DNA(spec.)-CACNA1A-gen;sekv.var.
DNA(spec.)—CACNA1A-gen; sekv.var. = ?
Koder
NPU19031
DNACACNA1A (version 1)
Det er vigtigt at rekvisitionen påføres kliniske oplysninger, samt at der oplyses om familierelationer til kendte afficerede, bærere etc.
Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Præanalytisk, hospital
Prøven må ikke centrifugeres.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

1
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)