Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Thioguanin / Hb;B

Navne
6-Thioguanin nukleotid;Ercs
Thioguanin / Hb;B
B-Thioguanin/Hb
B—Thioguanin/Hæmoglobin; stofratio = ? × 10-6
Koder
NPU54790
TGN (version 4)
Ery-6TGN

Behandlingskomplians, udredning af knoglemarvstoksicitet under thiopurinbehandling, monitorering af dosisjustering.
6-thioguanin (6-TGN), betragtes som den væsentligst aktive metabolit ved behandling med thiopuriner (azathioprin=Imurel eller 6-mercaptopurin=Puri-Nethol)

Forholdsregler: 6-TGN vil være reduceret i 4-5 uger efter en SAG-M erythrocyttransfusion.

 

Bør ikke tages fredag og før helligdage, da udførende laboratorium har lukket weekend og helligdage.

Præanalytisk generelt
2 mL (min. 1 mL)
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Lilla/Sort

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

1 mL
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
4
lilla3S
3 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)