Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Familiær nyrecancer;DNA(spec.)

Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Navne
Familiær nyrecancer;DNA(spec.)
Familiær nyrecancer(Ny familie);DNA
DNA(spec.)-Familiær nyrecancer;(liste, Ny familie)
Koder
EPC00085
DNANYRECAN (version 1)
Udførende laboratorium
Nyrekræft
Omfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHLOmfatter følgende pakkeløsning: Screening: Screening af ny familie Kontrol: Verificering af fund. Genundersøgelser i pakken: CDKN2B FH FLCN (BHD) MET MITF PTEN SDHB SDHC VHL
Præanalytisk generelt
1 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Underskrevet PTB
Holdbarhed
I køleskab indtil forsendelse.
Præanalytisk, hospital
Der tages 2 glas, et til screening, og ét til kontrol. 2 personer (prøvetager og kontrollant) skal identificere patienten og underskrive for dette på PTB´en, som medsendes til udførende laboratorium.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
I køleskab indtil forsendelse.
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)