Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Methylerede Thiopurinmetabolit;Ercs

Navne
Methylerede Thiopurinmetabolit;Ercs
6-Methylthiopurinmetabolit / Hb;B
Ercs(B)-Methylerede Thiopurinmetabolitter
B—6-Methylthiopurinmetabolit/Hæmoglobin; stofratio = ? × 10-6
Koder
NPU54791
MEMP (version 1)
Udførende laboratorium

Behandlingskomplians; udredning af knoglemarvstoksicitet, levertoksicitet, dermatit og pancreatit under thiopurinbehandling; monitorering af dosisjustering.

Forholdsregler: Ery-MeMP vil være reduceret i 4-5 uger efter en SAG-M erythrocyttransfusion. 

Bør ikke tages fredag og før helligdage, da udførende laboratorium har lukket weekend og helligdage.

Præanalytisk generelt
2 mL (min. 1 mL)
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Lilla/Sort

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

1 mL
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla3S
3 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)