Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Lithium;P

Navne
Lithium;P
Lithium;P
P-Lithium
P—Lithium-ion; stofk. = ? mmol/L
Koder
NPU02613
LI (version 3)
Udførende laboratorium

Indikation: Kontrolprøve ved behandling med Lithium. Forgiftningsprøve.

Litium;P bør tages om morgenen, 11-13 timer efter seneste lithiumdosis, og før en eventuel morgendosis indtages.
Hvis den daglige dosis derimod indtages i én morgendosis, tages prøven før indtagelse.

Ift. monitorering anbefales det at klokkeslættet for dosisindtagelse og prøvetagning holdes relativt konstant.

Enhed: mmol/L

Terapeutisk: 0,5 - 0,8

I tilfælde af, analysen skal udføres akut ifm. OBS forgiftning, rekvirerer laboratoriet transport til udførende laboratorium via receptionen. Det er i så fald vigtigt at oplyse hvem rekvirerende læge er.
Laboratoriet tager ligeledes kontakt til vagthavende bioanalytiker på udførende laboratorium (6112 9039), for at advisere.

> 1,2
Præanalytisk generelt
Patienten bør være medicinfastende. Ikke ved forgiftningsmistanke
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet
Centrifugeret (gel)3 d
Afpipetteret 6 mnd
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Hurtigst muligt
1 stk gold3,5

gold3,5 3,5 mL, clotactivator. Gold-farvet prop og gelseperator.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Opbevares på køl ind til forsendelse.
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.

gold3,5 3,5 mL, clotactivator. Gold-farvet prop og gelseperator.

6 mnd
3 d
3
gold3,5
3,5 Gold
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)