Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

PMM2-gen;DNA

Navne
PMM2-gen;DNA(spec.)
PMM2-gen;DNA
DNA(spec.)-PMM2-gen
DNA(spec.)—PMM2-gen; sekv.var. = ?
Koder
NPU19173
DNAPMM2 (version 1)
Congenital Disorders of Glycosylation type 1a, CDG1a, CDG.
Præanalytisk generelt
6 mL (min. 2 mL (0,5 mL ved nyfødt))
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet2-5 d
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning. senest dagen efter prøvetagning. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

2 mL (0,5 mL ved nyfødt)
2-5 d
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)