Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Fluconazol (koncentration);P

Navne
Fluconazol;massek.;P
Fluconazol;P
P-Fluconazol;massek.
P—Fluconazol; massek. = ? mg/L
Koder
NPU27609
FLUCONAZOL (version 1)
Udførende laboratorium

Fluconazol har et bredt terapeutisk vindue og optages normalt godt fra tarmkanalen, hvorfor koncentrationsmåling almindeligvis ikke er anbefalet. I særskilte situationer, så som ønske om peroral fluconazol behandling hos patient med invasiv infektion og formodet nedsat tarmabsorption (eksempelvis korttarmssyndrom mv), betydeligt øget clearance (fx hos intensive patienter med brandsår eller hyperdynamisk kredsløb), tvivl om korrekt dosering hos patient med nedsat nyrefunktion, tvivl om compliance, risiko for betydende interaktioner m.m., kan der være behov for at verificere, at peroral behandling giver et sufficient plasmaniveau. Til gengæld er der ikke vist en klar sammenhæng mellem fluconazol koncentration af toxicitet, hvorfor koncentrationsmåling ikke anbefales af hensyn til dette formål.

Enhed: mg/L
Præanalytisk generelt
Prøvetagning efter 5-7 dages behandling og umiddelbart inden ny dosis gives. Ved mistanke om fx dårlig optagelse, interaktioner eller ved bivirkninger eller intolerans tages prøven uanset behandlingsvarighed.
3 mL
EDTA-blod
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares på køl ind til forsendelse
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Lilla/Sort

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Opbevares på køl ind til forsendelse
1
lilla3S
3 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)