Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

TPMT-gen;DNA

Navne
TPMT-gen;DNA
TPMT-gen;DNA
DNA-TPMT-gen
Koder
NPU27623
TPMTGENO (version 2)
Udførende laboratorium

 Forud for AZA/6MP/6TG-behandling, der undersøges for *3B/*3C/*3D (G460A og A719G)

Prøven kan ikke tages fredage og dagen før helligdage.

Præanalytisk generelt
4 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Skal sendes på prøvetagningsdagen. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
2
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)