Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

RAD51C-gen;DNA

Navne
RAD51C-gen;DNA(spec.)
RAD51C-gen;DNA
DNA(spec.)-RAD51C-gen;(Ny familie)
Koder
NPU29205
DNARAD51C (version 1)
Udførende laboratorium

Analysen vil altid medbestille en kontrolprøve, således at der sendes to glas; ét til screen/diagnose og ét til kontrol.

Omfatter følgende løsning:
Screening: Screening af ny familie
Kontrolprøve: Verificering af fund

Præanalytisk generelt
1 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Underskrevet PTB
Holdbarhed
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
Der tages 2 glas, et til screening, og ét til kontrol. 2 personer (prøvetager og kontrollant) skal identificere patienten og underskrive for dette på PTB´en, som medsendes til udførende laboratorium.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)