Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Cardiolipin-IgG;P

Navne
Cardiolipin-Ab(IgG);P
Cardiolipin-Ab(IgG);P
P-Cardiolipin-antistof(IgG)
P—Cardiolipin-antistof(IgG); arb.stofk.(IRP 67/086; proc.) = ? × 10³ IU/L
Koder
NPU28911
CARDIGG (version 2)
Udførende laboratorium
1-2 x ugentligt
Del af Tromboserelateret gruppe;Pt - DNK35909, som er den analyse, der skal bestilles
Kan også rekvireres solitært
Enhed: × 10^3 IU/L

<=10

Ønskes undersøgelse for cardiolipin-antistoffer i anden sammenhæng rekvireres Cardiolipin-Ab gruppe - se relateret analyse.

Præanalytisk generelt
Citratplasma
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares på frys.
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Afpipetteres. Fryses. Straks
Prøven centrifugeres og 2/3 af supernatanten afpipetteres i plastglas.
1 stk blå3,5S

blaa35S thumb 3,5 mL. Natrium-citrat (3,2%). Lyseblå prop, sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares på frys.
2
blå3,5S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)