Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Adalimumab;P

Navne
Adalimumab;P
Adalimumab;P
P-Adalimumab; massek.
P—Adalimumab; massek. = ? mg/L
Koder
NPU28695
ADALI (version 1)
Udførende laboratorium
Humira, adalimum, koncentration

Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Humira (Adalimumab). Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Adalimumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

Enhed: mg/L
Præanalytisk generelt
Patienten bør være medicinfastende
Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.
1 mL
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet6 t
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret1 d 2 d Længere tid
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres. Fryses. Inden 6 timer
1 stk rød6S

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Længere tid
2 d
1 d
6 t
1
rød6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)