Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2);P

Navne
25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2);P
25-OH-Vitamin D(D3+D2);P
P-25-OH-Vitamin D(D3+D2)
P—Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol; stofk. = ? nmol/L
Koder
NPU10267
DVIT (version 4)
Udførende laboratorium
Hverdage i dagarbejdstiden
D-Vitamin, 25-Hydroxy-Vitamin D, calciferol

Der er ikke indikation for at screene for D-vitaminstatus. Det gælder også for patienter med træthed eller uspecifikke gener fra bevægeapparatet, såfremt de har en almindelig sund livsstil (soleksposition, fiskeindtag og evt vitaminpille), idet sandsynligheden for, at de har symptomgivende D-vitaminmangel er meget lille.

Tilsvarende er der ikke grund til rutinemæssigt at måle D-vitamin hos patienter med kroniske sygdomme som for eksempelvis kræft, sukkersyge, demens, hjerte-kar-sygdomme m.fl., idet der ikke er videnskabelige undersøgelser, der viser at D-vitamintilskud bedrer deres primære sygdom.

Måling af 25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2) bør forbeholdes personer i risiko for svær D-vitaminmangel som følge af livsførelse eller medicinsk behandling, samt patienter med øget risiko for fald og frakturer nyresygdom, malabsorption eller leversygdom.

Man børe således undersøge vitamin D status hos følgende:
Patienter med kliniske symptomer på eller hvor man har mistanke om svær D-vitaminmangel som følge af deres livsførelse (ringe soleksposition, ophold inden døre, dækkende klæder)
Gravide med mørk hud eller tildækkende påklædning om sommeren.
Familiemedlemmer (husstanden) til personer med mørk hud eller tildækkende påklædning, som har svær D-vitaminmangel.
Patienter med en sygdom, hvor D-vitaminstatus er af betydning som ætiologi og/eller for behandlingseffekt.
- osteoporose
- gastro-intestinal sygdom med malabsorption
- leversygdom
- nyresygdom
- neuromuskulære sygdomme (patienter med øget risiko for fald og frakturer)
- hyperparathyroidisme
- hypo-/hyperkalcæmi

Patienter i behandling med lægemidler, som influerer på D-vitaminmetabolismen
- farmaka som fører til fedtmalabsorption (fx orlistat og colestyramin),
- leverinducerende antikonvulsiva (fx carbamazepin, phenytoin og phenobarbital),
- fotosensibiliserende lægemidler (fx amiodaron).

Vitamin D bestemmelse som led i kontrol af behandling med vitamin D bør tidligst ske 3- 4 måneder efter påbegyndelse af behandling eller dosisændring (sv.t. 5 - 4 måneder efter påbegyndelse af behandling eller dosisændring (sv.t. 5 halveringstider).

Enhed: nmol/L

>=50

Præanalytisk generelt
4 mL (min. 1 mL)
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet>8 t
Centrifugeret (gel) 7 d
Afpipetteret 7 d Længere tid
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min)
1 stk gold3,5

gold3,5 3,5 mL, clotactivator. Gold-farvet prop og gelseperator.

Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3,5 Gold

gold3,5 3,5 mL, clotactivator. Gold-farvet prop og gelseperator.

1 mL
Længere tid
7 d
7 d
>8 t
4
gold3,5
3,5 Gold
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)