Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Glukose;P

Navne
Glukose;P
Glukose;P
P-Glukose
P—Glucose; stofk. = ? mmol/L
Koder
NPU02192
GLU (version 4)
Udførende laboratorium
Hele døgnet

Indikation: Diagnostik af diabetes mellitus, Kontrol af patienter med diabetes mellitus.Undersøgelse for metabolisk syndrom (kardiovaskulær risiko). Mistanke om: hyperglykæmi som ikke skyldes diabetes eller hypoglykæmi.

 

Enhed: mmol/L

4,2 - 6,3

Tages prøven i forbindelse med lumbalpunktur, udtages den tilhørende prøve til glukosebestemmelse i plasma i grøn4S til kørsel på ABL.

Behandling med Eltrombopag og dets metabolitter kan interferere med denne analyse, og kan forårsage fejlagtig høje resultater.

se mere om glucose på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/glukose/

25,0 mmol/L
Præanalytisk generelt
Li-heparinplasma
FC-Mixture-plasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Afpip: Stuetemp (20-24°C): 2 d, Køl (2-8°C): 7 d
Præanalytisk, hospital
Tages prøven i C-labs ambulatorium, udtages prøven i et grøn3G glas, og centrifugeres umiddelbart efter (inden 1 time).
Tages prøven hos praktiserende læge, udtages et rosaGr-glas (Rosa/Grå), der tåler indsendelse med transportordnnigen.
1 stk mint3,5

mint35 thumb 3,5 mL, Lithium-Heparin. Mintgrøn prop, gul ring og gelseperator

Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 FC Rosa/Grå

rosaGr thumb3 mL. FC-mixture.

Afpip: Stuetemp (20-24°C): 2 d, Køl (2-8°C): 7 d
4
mint3,5
3 FC Rosa/Grå
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)