Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Mikrobiologiske prøver

På BoH udfører vi bl.a. urindyrkninger, chlamydia-diagnostik, Clostridium difficile m.m. inden for det mikrobiologiske laboratoriespeciale. De analyser der udføres på BoH, kan ses her.

For informationer omkring resten af det meget store mikrobiologiske repertoire, henvises til databladene hos Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, der er vores ansvarshavende samarbejdspartner, hvortil de mikrobiologiske prøver, vi ikke selv håndterer skal sendes.

For praktiserende læger gælder lidt andre retningslinjer end for afsnittene på Bornholms Hospital. En oversigt over hvilke utensilier, der skal bruges i praksis, hvor de rekvireres, og hvor analyserne udføres kan ses her.