Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

1. grav.-us (blodtype,virus ÷HIV)

Navne
KIA Profil: 1. grav.-us (blodtype,virus)
1. graviditetsus. - uden HIV
1. graviditetsundersøgelse ej virusmarkør
Koder
KIA00106
GRAV1EJVIR (version 1)
Udførende laboratorium
Dagligt

Udføres i graviditetens start som en del af svangreprofylaksen. Målet er at finde de kvinder, som er RhD negative og som er i særlig risiko for at udvikle antistoffer mod erytrocytter, som kan skade deres foster.

Der tages prøver som undersøges for blodtype + irregulære blodtypeantistoffer samt screeninger hepatitis B og Syfilis

Denne analysepakke indeholder IKKE undersøgelse for HIV, og benyttes kun hvis kvinden ikke ønsker at bliver undersøgt for HIV.

Forventet fødested og graviditetsuge bedes oplyst ved rekvirering.

Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Præanalytisk, hospital
Ved prøvetagning svares på klinisk information vedr. sikring af patientidentitet.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

1
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)