Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hæmatologisk markørundersøgelse >16 år

Navne
Markørus, Hæmatologisk RH4041L;B
B-Hæm. Markørundersøgelse, VOKSNE over 16 år
Koder
EPC00242
HÆMMRK. (version 1)
Hæmatologisk markørundersøgelse, flowcytometri, flowcytometrisk undersøgelse, immunfænotypning

Ved mistanke om hæmatologisk sygdom, leukæmi eller lymfom.

Rekvireres evt. i samarbjde med laboratoriet, med oplysinger om indikation og rekvirerende læge.

Præanalytisk generelt
3-9 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemperatur.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning. Skal sendes på prøvetagningsdagen. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Prøven sendes så frisk som muligt, da cellerne i prøven skal være levende ved analyseringen.
Præanalytisk, praksis
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares ved stuetemperatur.
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)