Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Koag. overflade-induceret [APTT];P

Navne
Koag. overflade-induceret [APTT];P
Koag. overflade-induceret [APTT];P
P-Koag. overflade-induceret [APTT]
Koder
NPU01682
APTT (version 1)
Udførende laboratorium
Hele døgnet
Thromboplastintid

indikation: Kontrol af heparinbehandling (ikke lavmolekylært heparin), Udredning af blødningstilstande, Screening for anti-cardiolipin og lupus antikoagulans f.eks. ved tendens til dyb venetrombose.

                 Mistanke om Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).Vurdering af lever- og nyrefunktion.

Enhed: s

0 d-1 måned: 28 - 50
1 måned-125 år: 25 - 37

Noter på rekvisition, hvis patienten er i Heparinbehandling.

Blodprøven bør tages med så let stase som muligt.

Ved brug af ”sommerfugl” ikke som det første glas!. Glasset skal være fyldt således at der max er 2,8 cm fra glaskant til væskeoverfladen. Ved afpipettering må der kun anvendes plasma med til ca. ½ - 1 cm fra cellelaget. Hvis prøven ikke analyseres indenfor 4 timer skal plasma separeres. (1 time for patienter i heparinbehandling.).

se mere om APTT på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/koagulation-overflade-induceret-aptt/

Præanalytisk generelt
Citratplasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Holdbarhed: -20 C: Flere uger
Præanalytisk, hospital
Hvis prøven tages med sommerfugl må APTT prøven ikke tages som glas nr 1, da glasset så ikke fyldes korrekt.
Undgå kontaminering fra drop indeholdende heparin.
Hvis prøven ikke analyseres indenfor 4 timer skal plasma separeres. (1 time for patienter i heparinbehandling.)
1 stk blå3,5S

blaa35S thumb 3,5 mL. Natrium-citrat (3,2%). Lyseblå prop, sort ring.

Præanalytisk, praksis
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Holdbarhed: -20 C: Flere uger
1
blå3,5S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)