APC-gen(Kendt famlie);DNA

Navne
APC-gen;(Kendt familie);DNA(spec.)
APC-gen(Kendt famlie);DNA
DNA(spec.)-APC-gen;(Kendt familie)
Koder
RHB00537
DNAAPCD (version 1)
Udførende laboratorium

Analysen vil altid medbestille en kontrolprøve, således at der sendes to glas; ét til screen/diagnose og ét til kontrol.

Omfatter følgende løsning:
Diagnose: Undersøgelse af kendt mutation
Kontrolprøve: Verificering af fund

Præanalytisk generelt
Min. 1 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Underskrevet PTB
Holdbarhed
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)