Aggregation, trombin;Trc(B)

Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Navne
Aggregation, trombin;Trc(B)
Aggregation, trombin;Trc(B)
Trc(B)-Aggregation, trombin
Koder
NPU18184
AGGTRAP (version 1)
Udførende laboratorium
Enhed: ohm
Præanalytisk generelt
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
1 stk grøn4S

groen4S thumb4 mL, Lithium-Heparin. Grøn prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
1
grøn4S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)