Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

BCR-ABL1 / BCR ratio;RNA(B)

Navne
BCR-ABL1 / BCR ratio;RNA(B)
BCR/ABL Philadelphiakromosom
RNA(B)-BCR-ABL1 / BCR ratio
Koder
DNK35926
BCRABL (version 2)
t(9;22)(q34;q11)

Indikation: Kronisk myeloid leukæmi (CML), myeloproliferativ neoplasi (MPN) eller Philadelphiakromosom-positiv akut lymfatisk leukæmi (Ph+ ALL).

Der undersøges for BCR-ABL1 fusionstransskriptet med revers transskription af RNA isoleret fra prøvematerialet efterfulgt af kvantitativ PCR (RT-qPCR). Ved CML undersøges for b2a2/b3a2 (major brudpunkt), mens der for ALL også undersøges for e1a2 (minor brudpunkt). Bruges til diagnostisk udredning eller monitorering af minimal restsygdom (MRD).

Indikation samt formål med undersøgelsen bedes oplyst ved rekvirering.

PAXgene Blood RNA rør er specialrør der kan bestilles på Rigshospitalet, 3011

Præanalytisk generelt
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
EDTA-blod skal være fremme senest 20 timer efter prøvetagning, dog senest fredag kl. 14. PAXgene-blod har en holdbarhed på 4 dage.
Præanalytisk, hospital
VIGTIGT: PAXgene Blood RNA prøverør skal have stuetemperatur ved prøvetagning. Brug "sommerfugl"-kanyle og hold røret lodret under patientens arm i mindst 10 sek. Brug altid alm. glas først til at etablere flow. Vend prøverøret forsigtigt 8-10 gange.
1 stk PAXg2,5

paxgene thumb Specialrør. Trækker 2,5 mL.

og
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Skal sendes på prøvetagningsdagen
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
EDTA-blod skal være fremme senest 20 timer efter prøvetagning, dog senest fredag kl. 14. PAXgene-blod har en holdbarhed på 4 dage.
2
PAXg2,5
0 (intet)
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)