Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

MSH6-gen;DNA (Kendt familie)

Navne
MSH6-gen;(Kendt familie);DNA(spec.)
MSH6-gen (Kendt familie);DNA
DNA(spec.)-MSH6-gen;(Kendt familie)
Koder
RHB00481
DNAMSH6D (version 1)
Udførende laboratorium

Undersøgelse af kendt mutation.

Kontrol-glas til verificering af fund medbestilles automatisk.

Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

og
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla6S
0 (intet)
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)