Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Hæmoglobin;B

Navne
Hæmoglobin;B
Hæmoglobin;B
B-Hæmoglobin
Koder
NPU02319
HB (version 2)
Udførende laboratorium
Hele døgnet
Blodprocent, hemoglobin, hgb, hb
Enhed: mmol/L

0 d-14 d: 6,9 - 12,4
14 d-1 måned: 5,7 - 10,5
1 måned-2 måned: 5,4 - 8,9
2 måned-2 år: 6 - 8,3
2 år-12 år: 6,5 - 8,9
12 år-18 år: 6,6 - 9,9
Kvinde: 18 år-125 år: 7,3 - 9,5
Mand: 18 år-125 år: 8,3 - 10,5

Efter transfussion med SAGM, anbefales det at der minimum går 15 minutter før hæmoglobin kontrolleres.

4,0
Præanalytisk generelt
1 mL
EDTA-blod
Li-heparinblod
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. Holdbarhed: 3 døgn stuetemp.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Lilla/Sort

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Opbevares ved stuetemp.
Holdbarhed: 3 døgn stuetemp.
2
lilla3S
3 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)