Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kreatinin-clearance;Nyre

Navne
Kreatinin-clearance;Nyre
Kreatinin-clearance;Nyre
Nyre-Kreatinin-clearance.
Koder
NPU14048
CREACLEA (version 5)
Udførende laboratorium
Dagligt (hverdage)
clearance, creatininclearance, kreatininclearance
Enhed: mL/min

0 d-1 d: 6 - 24
1 d-5 år: 18 - 60
5 år-10 år: 36 - 132
10 år-15 år: 48 - 180
15 år-20 år: 60 - 174
20 år-30 år: 72 - 168
30 år-50 år: 48 - 150
50 år-70 år: 42 - 126
70 år-110 år: 24 - 84

Inden for +/- 36 timer af starttidspunktet for opsamlingen skal der også bestilles og udtages blodprøve til bestemmelse af Kreatinin;P (CREA).

se mere om kreatinin-clearance på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/glomerulaer-filtrationshastighed-egfr/

Minimum diurese for beregning:
<1 år: 40 ml
1-3 år: 120 ml
3-5 år: 180 ml
5-18 år: 230 ml
>18 år: 400 ml

Præanalytisk generelt
Døgnurin opsamles efter gældende retningslinjer i dunk uden tilsætning. Ved indsendelse til laboratoriet angives opsamlingstid i timer og diurese, og et prøveglas med velblandet døgnurin indsendes/indleveres.
Alternativt kan opsamlingsdunken afleveres på Laboratoriet, som udvejer diuresen. OBS: Urindunk kan som udgangspunkt ikke indsendes med transportordningen fra praktiserende læge.
3 mL (min. 1 mL)
Urin
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 4 d.
Præanalytisk, hospital
1 stk hvid3S

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Hvid/Sort

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

Prøven skal ikke behandles. Opbevares på køl, ind til næste dags første afhentning
1 mL
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 4 d.
5
hvid3S
3 Hvid/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)