Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA

Mikrobiologisk prøve, der udføres på laboratoriet på BoH. Bemærk at bestillingen kan afvige fra "almindelige" biokemiske analyser.
Navne
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) DNA/RNA
Koder
Analysen har ikke en NPU-kode.
32076
Udførende laboratorium
Dagligt (løbende)
1 døgn
Coronavirus (2019-nCoV)

Indlæggelseskrævende patienter, hvor klinisk vurdering giver mistanke om COVID-19, som anført i Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Kan også bruges til podning af kritisk personale på BoH, hvor hurtigt svar ønskes ift. mulighed for genoptagelse af arbejde. I disse tilfælde kan analysen udføres på BoH, eller sendes den til Hvidovre KMA

Podning fra svælg tages med specificeret prøvetagningssæt.

Materiale fra luftveje, BAL o.l. tages i sterilt spidsglas. Disse sendes alle til Hvidovre Hospital, Klinisk Mirkobiologisk afd, da de ikke kan udføres på BoH.

Præanalytisk generelt
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
Sendes via informationen med førstkommende flyafgang, hvis den skal analyseres på Hvidovre Hospital
Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)