Laboratorievejledningen

Prøvetagning og Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

KEL-gen(antenatal);DNA

Navne
KEL-gen(antenatal);DNA
KEL-gen(KEL*0101);DNA(P)
DNA(P)-Fosterblodtype KEL prædiktion
Koder
NPU54354
DNAKEL (version 1)
Udførende laboratorium
Tilstræbes under 6 arbejdsdage.
Antenatal Kell gentype, Antenatal KEL, Foster Kell type, Foster Kell gentype, KEL1 bestemmelse, Kell, KEL1

Undersøgelse af Kell immuniseret mater for at bestemme foster KEL type og dermed risiko for HDFN samt indikation for behandling med IVIG eller plasmaferese.

Undersøgelse tidligt i graviditeten fra ca. uge 10 af føtal KEL1 type. Analysen udføres på cellefrit foster DNA i maters plasma

Analysen kan udføres fra uge 10 og eventuelt tidligere efter særlig aftale. Kontakt udførende laboratorium.

Ved negativt resultat kan analysen gentages 1 til 2 uger senere.

Præanalytisk generelt
2 x 10 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Prøvemateriale må ikke fryses
Præanalytisk, hospital
2 stk Streck

Streck thumb10 mL specialrør.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Prøvemateriale må ikke fryses
1
Streck
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)