Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Insulin-Ab;P

Navne
Insulin-Ab;P
Insulin-Ab;P
P-Insulin-Ab
Koder
NPU14359
INSUANTI (version 3)
Udførende laboratorium
Ca. hver 14. dag
Insulin-antistof

Formodning om udvikling af insulinafhængig diabetes mellitus (IDDM) eller autoimmunt betinget hypoglycæmi. Antistofferne ses også ved polyendokrint syndrom med hypoinsulinæmi.

På grund af antistoffernes mulige interferens med direkte måling af insulin og proinsulin, er antistofbestemmelsen ofte nødvendig ved bedømmelse af disse analyseresultater.

Enhed: kU/L
Præanalytisk generelt
2 mL (min. 0,5 mL)
Serum
Li-heparinplasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Ingen særlige forholdsregler.
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres
1 stk rød6S

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Rød/Sort

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

0,5 mL
Ingen særlige forholdsregler.
3
rød6S
6 Rød/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)